Матеріали на конкурс "Директор року"

Л.М.Димкова, директор Миколаївської загальноосвітньої школи І – ІІ ст.,

с. Миколаївка, Добровеличківського району, Кіровоградської області.

Використання потенціалу сільської школи для патріотичного виховання учнівської молоді

( з досвіду роботи педагогічного колективу)

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить,

до чого прагне, що любить

і ненавидить людина, яка формується.

В. Сухомлинський

Мета діяльності педагогічного колективу

Відповідно до Конституції України, Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту» одним з пріоритетних завдань освіти є патріотичне виховання молодих поколінь.

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку,народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Наша школа є опорною школою по патріотичному вихованню. Три роки ми працюємо над проблемою: «Використання потенціалу сільської школи для патріотичного виховання учнівської молоді».

Мети патріотичного виховання можна досягти шляхом реалізації таких виховних завдань:

· утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України;

· виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

· підвищення престижу військової служби як виду державної служби, культивування ставлення до солдата як до державного службовця;

· визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

· формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

· формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

Першочерговим завданням виховної діяльності нашої школи як навчального закладу нового типу є формування громадянина – патріота в широкому розумінні: громадянин держави, Європи, людини ноосферного світогляду.

Будь – яка школа мусить виховувати громадян України. Нам необхідно працювати так, щоб випускники нашої школи – представниками якої нації вони не були – усвідомили те, що вони громадяни України, щоб пишалися тим, що живуть у великій прадавній європейській державі.

Похідними у системі патріотичного виховання ми виділили:

- усвідомлення значення рідної мови;

- віра в ідею про невичерпність можливостей служіння своєму народові, рідній Батьківщині;

- поглиблений інтерес до минулого рідного краю і прагнення до примноження традицій народу, збагачення його культури;

- здатність мислити критично і самокритично в процесі формування національної свідомості;

- гуманне, турботливе ставлення до оточуючих, особливо до своєї родини;

- відповідальне ставлення до суспільно – корисної праці і навколишнього -природного середовища.

Практика реалізації патріотичного виховання

Патріотичне виховання – планомірна виховна діяльність, спрямована на формування почуттів патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільних культур або країни.

В плані роботи школи є розділ «Національно – патріотичне виховання».

Він включає:

- уроки пам’яті;

- тематичні екскурсії;

- конкурси малюнків «Село моє, для мене – ти єдине», «Горджусь тобою, Україно!»;

- заочні подорожі «Дорогами війни»;

- усний журнал «Моя душа до тебе лине»;

- вечір козацьких традицій;

- акція «Громадянин» та інші.

В навчальній діяльності

Першочергове завдання нашої школи – це необхідність відродити рідну мову, зберегти, розвинути її як першоелемент національної культури. Вчитель – словесник має такий арсенал засобів виховання, як література. На прикладах життя письменників, літературних героїв Малафій В.А. на своїх уроках знайомить учнів з народними традиціями, яких неухильно дотримувались наші предки. За приклад служить життєвий подвиг Тараса Шевченка, Олександра Довженка, Івана Франка,Лесі Українки та багато інших.

Завдання вчителя – філолога – не пропустити того неоціненого скарбу, який закладений у більшості художніх творів. І якщо хоч одне зернятко моралі проросте в серцях наших учнів – то буде нашим внеском у загальнодержавну справу нового покоління українського народу.

Відвідуючи уроки біології, які викладає Малафій С.В., я помітила, що на кожному уроці вчитель знайомить із славетними досягненнями вітчизняної науки. Учитель знайомить учнів з українськими академіками В.І.Вернадським, С.М. Гершензон. Сергій Валентинович використовує багатий досвід патріотичного виховання на прикладах життя і діяльності хіміків П.А.Власюка, І.Я.Горбачевського, біолога С.Г.Навашина і інших учених, які сприяли розвитку світової культури.

Любов до рідної природи завжди розглядалась як важливий фактор патріотизму. На уроках,екскурсіях на природу учні знайомляться з державними документами: статтями Конституції України, Законом « Про охорону води, лісів» та інші.

На кожному уроці ми, вчителі, маємо можливість формувати в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину.

Вивчаючи творчість В.Сухомлинського, я з учнями 4 класу розглянула дуже повчальну казку. Хочу запропонувати її вам.

Казка .

У хазяїна – хлібороба – велика родюча нива. Щороку сіяв він на ній пшеницю. Дозріє пшениця, скосить її хлібороб, і прилітає на стерню журавель – колоски збирає. Говорить «дякую» хліборобові за смачні пшеничні колоски. Але ось настав важкий рік. Ціле літо не було дощу. Ледь викинувши колоски, засохла пшениця.

Прилітає журавель до ниви, а хлібороб сидить над засохлими стеблами.

- Що ж ти будеш робити, хліборобе? – запитує журавель.

-Буду орати ниву і пшеницю сіяти, - говорить хлібороб.

Журавель не вірить. А людина справді ниву оре, пшеницю сіє.

Пройшла зима, настала весна. Зазеленіла нива. І знову трапилось у хлібороба велике горе. Знову за ціле літо не упала на землю жодна крапля дощу. Ледь викинувши колосся, засохла пшениця. Прилітає журавель до ниви, а хлібороб сидить над сухими стеблами.

- Що ж тепер будеш робити, хліборобе? – запитує журавель, як і минулого року.

- Навіщо ти сили задарма витрачаєш і зерно губиш? – говорить журавель.- спечіть із пшениці хліб і їжте, бо помрете з голоду. І їдьте зі мною за море; там і земля родюча, і посухи немає.

- Не підемо ми нікуди, - сказав хлібороб.

- Не підемо ми нікуди, - сказали діти.

- Не підемо ми нікуди, сказала мати.

- Чому не підете? Адже у вас уже два роки посуха.

- Адже за морем – чужина, - сказала мати.

- Не хочемо на чужину! – плачучи сказали діти.

На таких казках ми виховуємо у своїх учнів любов до країни де ми народилися і живемо.

Позаурочна робота

В практиці позаурочної роботи нашої школи використовуються традиційні та нетрадиційні форми роботи. Наша школа має багату історію, тому вже сформувалися певні ритуали шкільного життя: загальношкільні тематичні лінійки, день відкритих дверей для батьків, екологічні та благодійні акції, дні здоров’я, загальношкільні батьківські збори « Перлини Миколаївської школи», предметні тижні. Виховувати почуття патріотизму ми починаємо з поваги до родини, школи, села. Родинні свята:

· «Тато, мама і я читацька сім’я»

· « Бабусина доля - як ота тополя»

· «Сім’я, родина, рід».

Проекти

Проект – це задум, план, прообраз передбачуваного або можливого об’єкта;сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. Останні три роки наша школа працює за методом проектів. Пріоритетним напрямком в цій роботі є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи та села.

Система патріотичного виховання спрямована на самопізнання, самоусвідомлення, самореалізацію учнів.

Ми практикуємо в школі різні види проектів:

· пізнавальні (пов’язані з пізнанням певних природних та соціальних процесів та явищ);

· культурологічні (вивчення та відродження звичаїв та традицій української культури);

· екологічні (вивчення стану довкілля);

· проекти милосердя (практичні дії щодо наданняомоги соціально незахищеним верствам населення)

Учні під керівництвом вчителів складають проекти на природоохоронну тематику. Глибоко патріотичним виявився проект «Притулок моєї мрії». Проблема захисту бездомних собак і котів, охорона природи і здоров’я людей своєї країни переростає у відповідальність за долю всієї біосфери, всього людства.

Педагогічний колектив з своїми вихованцями працюють над проектом «Громадянин» який включає проекти:

Перед складанням проекту:

· визначається мета та завдання проекту ;

· напрямки роботи;

· створюються групи:дослідники пошуковці трударики,екологи

( в залежності від напрямку проекту)

· презентація проекту;

· оцінювання результатів.

Виховні бесіди

Завдання патріотичного виховання ми реалізуємо через виховні бесіди. Розроблено тематику виховних бесід для дітей: «Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином», «Моя рідна Україна», «Ми – українці», «Збережемо красу природи».

Тематичні місячники

Форми проведення занять найрізноманітніші – родинні свята, обряди, конкурси українських народних пісень, вечорниці.

Щорічно в закладі плануємо місячники, пов’язані з:

- родинно – сімейним вихованням («Бабусина доля - як ота тополя», «Сім’я, родина, рід»);

- духовним вихованням(на уроках музичного мистецтва);

- формування здорового способу життя «Чистота – запорука здоров’я», «Як хочеш бути здоровим – загартовуйся».

Волонтери

В школі діє волонтерський загін «Поклик». Волонтерський загін має Положення про волонтерський рух.

Основними завданнями волонтерського руху в школі є:

· сприяння розвитку волонтерського руху в селі;

· задоволення духовних інтересів учнів;

· сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості школяра, відкриття внутрішніх резервів;

· співпраця з громадськими організаціями;

· пошуково – дослідницька робота.

Напрямки діяльності волонтерського загону:

1. Організація та проведення акції «Милосердя».

2. Організація посильної допомоги літнім людям.

3. Участь у спільних районних проектах, таких як «Серце до серця», «Подаруй мрію».

4. Участь у створенні кімнати по патріотичному вихованню.

5. Проведення зустрічей з працівниками сільського господарства.

6. Співпраця з іншими волонтерськими загонами.

7. Привітання людей старшого покоління зі святами.

Бібліотека

Шкільна бібліотека завжди були оазисом в культурному і освітньому

житті навчальних закладів, тим більше роль її зростає на сучасному

етапі. Важливе місце відводиться бібліотеці у національно-патріотичному

вихованню молодого покоління. В шкільній бібліотеці проводяться

зустрічі, тематичні вечори, конференції, конкурси, дискусії та тематичні

тижні. Тут проводяться свята до Дня Перемоги, традиційний тиждень

мужності напередодні свята, в ході якого проходять уроки мужності,

сповнені поезією, піснями і розповідями про грізні роки війни.

Проводяться акції „Милосердя”, „Ветеран живе поруч”, „Турбота”, учні

опікуються долею ветеранів, вдів війни, сталінських репресій, людей

літнього віку, допомагаючи їм по господарству, вітаючи з святами. Бібліотекар школи, Олена Іванівна, проводить велику роботу по патріотичному вихованню учнів школи.

Висновки

У чомусь вихователя чекатиме успіх, а в чомусь – ні. Та все ж потрібно братися за нелегку працю – виховання патріотизму, розпочавши спорудження свого українського дому не з даху чи з фасаду, а з надійного підмурівка – міцних патріотичних почуттів.

Успіх у цій роботі залежить від педагогів школи та нас керівників. Тож не обманюймо й не виправдовуймо себе, свою бездіяльність чи пасивність,бо ніщо не звільняє нас від відповідальності за майбутнє нації. Отже, ми повинні не лише усвідомлювати себе патріотами, але й мусимо прийняти як аксіому те, що патріотизм – це не тільки велика любов, але й високий обов’язок кожного педагогічного колективу.

Література:1.Стаття М.Павленко «Україна – в кожного своя».

2. Тичина П.Г. Зібрання творів – К.: наук. Думка, 1986.

3. Л.І.Відмиш Акція «Громадянин» (текст):науково – методичний журнал «Виховна робота в школі». – К: вид.група «Основа»,

2007, №12,- ст.10

4. Моральне та громадське виховання. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 256с. – (Серія «Позакласні заходи»).

Кiлькiсть переглядiв: 78