• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Вчительська скринька

Інформаційно – освітній простір – новий вимір освітнього простору: переваги та недоліки


Організатор : Димкова Л.М.


Дата початку: 30.03


Дата завершення: 30.03


Час початку: 14:00


Час завершення: 14:30


Місце проведення заходу: Методичний кабінет


Опис :

Інформаційно – освітній простір – новий вимір освітнього простору: переваги та недоліки

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства.

У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Тобто актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Не менш важливим є використання комп’ютерних технологій у роботі керівника.

На даному етапі ми використовуємо комп’ютер для:

· ведення і оформлення внутрішкільної документації;

· складання розкладу уроків;

· створення і використання бази даних учителів та учнів школи;

· моніторинг діяльності вчителів;

· пошук і збір інформації за допомогою Internet (від нормативно-правової до придбання підручників);

· використання електронної пошти для зв’язку, наприклад, з органами управління освіти;

· психологічне тестування працівників школи і дітей.

У навчальній діяльності:

· обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційних технологій;

· використання навчальних програм з усіх предметів;

· комп’ютерне тестування і контроль знань;

· користування каталогами і замовлення книг у публічних бібліотеках через Internet;

· використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet, для підготовки доповідей та рефератів;

· видання методичних розробок, шкільних збірників: альманахів, газет;

Об’єктивною реальністю є те, що ми живемо в інформатизованому світі. Тому кожній школі зараз потрібно забезпечити, крім комп’ютеризації навчального процесу, реалізацію цільової програми інформатизації закладу освіти. Таке завдання прагне виконати й адміністрація НВК.

Використання комп’ютерних технологій в Миколаївському НВК: оформлення документації, створення і використання бази даних, робота інформаційно - аналітичного центру, використання мережі Інтернет.

Колектив школи, поставивши перед собою мету комп’ютеризації навчально-виховного процесу, уже зробив перші впевнені кроки для її реалізації.

Попереду - ще досить великий об’єм роботи, із значними матеріальними затратами, затратами часу, фізичних сил та інтелектуальних можливостей колективу. І ми впевнені, що це єдино правильний шлях у наших умовах.