У 2015-2016 році органи учнівського самоврядування і педагогічний колектив НВК працювали за такими напрямками виховної роботи :
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства, і держави :
- патріотизм ;
- національна свідомість;
- правосвідомість;
- політична культура;
- культура міжетнічних відносин.
2. Ціннісне ставлення до людей.
3. Ціннісне ставлення до природи.
4. Ціннісне ставлення до мистецтва.
5. Ціннісне ставлення до праці.
6. Ціннісне ставлення до себе:
- ціннісне ставлення до свого фізичного „Я”; - Ціннісне ставлення до свого психічного „Я”:
- Ціннісне ставлення до свого соціального „Я”.

Учнівське самоврядування у НВК- це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.

Очолює учнівський комітет учениця 9 класу Кольцун Марина , а безпосереднє керівництво здійснює учитель фізичної культури Ковальчук Ю.В. За кожною комісією закріплені педагогічні працівники.

З ініціативи учнівського комітету проводяться цікаві заходи, акції, конкурси та вечори. Зокрема, щорічно в перший тиждень вересня відбуваються акції «Урок», «Зовнішній вигляд», «Увага! Діти на дорозі».

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування в НВК як вчительський, так і учнівський колективи дотримуються певних умов. По-перше, подолання формалізму в діяльності учнівського самоврядування і по мірі можливості педагогічного управління ним. По-друге, залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності НВК, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів. Шкільна держава «Темп» активно допомагає педагогам у використанні нових форм виховної роботи з учнями, національних традицій, включатися у виховну роботу із запобігання і подолання серед учнів куріння, вживання алкоголю і наркотиків. По-третє, надання самоврядуванню реальних прав і обов'язків. Самі члени самоврядування чітко визначили, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які конкретні права та обов'язки має кожен його член. По-четверте, підбір до органів самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського колективу. Члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських обов'язків. По-п'яте, прагнення до розширення цих органів. За таких умов зростає кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільне корисної діяльності, створюються можливості для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого розвитку. По-шосте, повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів, ненав'язування учням своєї волі у справах, які є компетенцією самоврядування. По-сьоме, кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання його складної справи управління. По-восьме, практикування в дитячому колективі зміни функцій керівника і підлеглого. По-дев'яте, систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим зловживанням становищем у колективі.

Учнівським комітетом організовуються вечори відпочинку школярів в позаурочний час.

Кожен класний керівник Миколаївського НВК ставить перед собою важливе завдання — сформувати надійний актив, який став би його помічником в усіх справах класу, виявив би належну активність у роботі, був би взірцем для інших у навчанні, праці й поведінці. Актив колективу — це передусім члени органів самоврядування (ядро активу), а також рядові члени колективу.
Класні керівники НВК кандидатури до дитячого самоврядування детально вивчають, підбирають тих, хто користується в учнів авторитетом, вимогливий до себе й до інших, принциповий в оцінці поведінки своєї і товаришів. Ураховують також імпульсивність, легку збудливість, які виявляються в учнів у формі неврівноваженості, невміння володіти собою. Такі активісти НВК намагаються вирішити конфлікт або вплинути на товаришів не силою переконання, а криком, погрозами, що призводить до нових конфліктів, негативно позначається на авторитеті органів самоврядування. Для того, щоб уникнути подібних проблем з активістами тісно співпрацює практичний психолог. Члени активу усвідомлюють, що вони не мають особливих прав і привілеїв, на них покладено додаткові обов'язки і, отже, їм виявлено довіру.
Хоч би які функції виконував активіст, його треба навчити самостійно мислити, аналізувати й оцінювати конкретну ситуацію з громадянських позицій, приймати розумне рішення. Тому під час обговорення конкретних питань у нашій школі допускаються дискусії, прислухаються до пропозицій активістів, довіряють членам самоврядування втілювати в життя не тільки свої поради, а й пропозиції активу.

Класні керівники вміло використовують і такий важливий орган учнівського самоврядування, як збори колективу класу. Раціональна їх організація — могутній чинник зміцнення учнівського колективу і важливий засіб виховання в учнів високих моральних якостей: почуття честі й обов'язку, сміливості та мужності, принциповості й відповідальності за свої вчинки, вміння самостійно аналізувати питання, підпорядковувати особисті інтереси суспільним, сказати правду у вічі та вислухати справедливу критику товариша.
Учнівські збори класу найчастіше присвячуються питанням повсякденного життя: організації допомоги кому-небудь із школярів, обговоренню заходів щодо поліпшення успішності та зміцнення дисципліни, підготовці до культурно-масового заходу, оформлення класного інформаційного стенду, підсумкам навчальних занять за семестр або рік та ін. Особливо важливими є збори, присвячені хвилюючим питанням сучасності, визначним історичним подіям, досягненням у галузі державотворення, питанням морального виховання.
Періодичність проведення класних зборів у НВК залежить від конкретних умов роботи класу.

Робота учнівського самоврядування у НВК спрямована на тісну співпрацю учня, вчителя, та батьків. Велика увага приділяється плануванню і організації позаурочної навчально-виховної роботи з дітьми, підлітками в школі. Вивчення та врахування індивідуальних особливостей учнів сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок, самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку.
Органи учнівського самоврядування НВК велику увагу приділяють попередженню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх . Комісія дисципліни і порядку здійснює індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень. Органами учнівського самоврядування проводиться робота по попередженню шкідливих звичок у дітей. З цією метою учні спільно з вчителями і класними керівниками проводяться години класного керівника („Шкідливі звички і здоров”я - не сумісні”, „Здоровий спосіб життя – основа розвитку особистості”, „Правова відповідальність школярів за правопорушення” і т.д.) , тренінги по програмі „Рівний – рівному”, конкурс плакатів „Модель здорового способу життя”, конкурсно – розважальна програма „Здоров”я - не все, але все без здоров”я - ніщо”.

Члени учнівського самоврядування традиційно приймають активну участь у проведенні загальношкільних свят та лінійок: свято першого дзвоника, день фізкультури та спорту, день вчителя, осінній ярмарок, свято осіннього букета, осінній бал, день Збройних Сил України, новорічні свята, свято Миколая, Андріївські вечорниці, свято 8-го березня, День Перемоги, Масляна, міс та містер школи, свято останнього дзвоника і т.д.
Під час підготовки даних свят проводилася тісна співпраця органів учнівського самоврядування з учнями, класними керівниками, дирекцією школи, практичним психологом, батьками .
У цьому допомагає добре налагоджена у школі робота учнівського самоврядування. Проводяться конкурси на краще оформлення класу, рейди –перевірки готовності учнів до уроку, рейди – перевірки відвідування уроків, рейди – перевірки збереження шкільного майна, підручників
Систематично здійснюється контроль за відвідуванням учнями всіх уроків. Шкільне самоврядування брало активну участь у контролі за санітарним станом школи, дотриманні учнями норм етичної поведінки, зовнішнім виглядом школярів, слідкуванні за збереженням всього шкільного майна.

Але система шкільного самоврядування потребує вдосконалення, підтримки зі сторони класних керівників та учнів, які не належать до складу активу школи.

Чергування учнів на перервах не дає очікуваних результатів – учні не завжди дотримуються вимог Статуту та Правил внутрішнього шкільного розпорядку.

Звіт комісі"ЗНАННЯ" за 2015-2016 н.р.

Протягом року робота комісії була ефективною. Комісія працювали на належному рівні та допомагала в організації навчально-виховної роботи в школі. Учні, які входять до складу комісії, набули вже деякого досвіду в плануванні.

Хочеться відмітити роботу Батальщика Сергія– консультанта комісії, який зумів організувати комісію і налагодити якісну її роботу .

Вся робота комісії була спрямована на змагання між класними колективами “Один за всіх і всі за одного“ де кожен учень класу відчував персональну відповідальність за успіхи класу, а класний колектив, загалом, за успіхи окремих учнів .

Комісія «Знання» має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і прогнозовану за наслідками діяльності школярів. Робота спрямована на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань класу та школи, в залученні всіх членів шкільного колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці.

Члени учнівського самоврядування активно допомагали адміністрації школи під час проведення волонтерської роботи, допомагали вчителям - предметникам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх загальношкільних заходів, систематично перевіряли стан збереження підручників учнями.

Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу та комісією організовувалися та проводилися шкільні заходи, щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів: спортивні змагання, різноманітні концертні та художні заходи, залучення до позашкільної роботи. Раз на місяць проводився загальний збір представників класних колективів, на якому вирішувались робочі питання, розроблялись плани роботи на місяць, підводились підсумки роботи, нагороджувались переможці.

Отож, робота комісії у нашій школі налагоджена досить добре. Є надбання і помилки, з якими приходить досвід. Закладено підвалини великої справи – залучення учнів до участі у шкільних справах, частково, у справах села, району. Протягом року всі учасники комісії справлялися зі своєю роботою. Більшість учнів школи із задоволенням брали учать в учнівському самоврядуванні, в організації колективних творчих справ. Учні вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію.

План роботи

комісії Дисципліни і порядку на 2016-2017 н.р.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

1.

Проведення профілактичних бесід серед дітей, схильних до правопорушень

Щомісяця

2.

Залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування (рейди-перевірки, спортивні секції, підготовка заходів дозвілля, виконання постійних та тимчасових доручень)

Щомісяця

3.

Організація рейду «Ти і твій зовнішній вигляд» (5-9 кл.)

Вересень

березень

4.

Перевірка рапортів, підведення підсумків на дисциплінарних лінійках

Щомісяця

5.

Виявлення учнів, схильних до куріння

Щомісяця

6.

Виявлення учнів, які запізнюються на уроки

Щомісяця

7.

Допомога в підготовці та проведенні шкільних позакласних заходів, виставок (чергування)

Щомісяця

8.

Перевірка відвідування учнями школи

Щомісяця

9.

Підготовка звіту про проведену роботу комісії.

Виступ на лінійках для учнів 5-9 класів.

Грудень

Травень

10.

Планування роботи комісії на наступний навчальний рік

Травень

План роботи

Комісії «Національне і культурне відродження» на 2016-2017н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Дата

1.

Взяти участь у підготовці та проведенні свята Першого дзвоника.

Вересень

2.

Організувати шефство над учнями початкових класів

Вересень

3.

Провести серед учнів анкетування з питань вивчення організації дозвілля учнів в школі.

Вересень

4.

Допомогти у підготовці та проведенні Свята школи.

Жовтень

5.

Організувати тематичні заходи до Свята школи

Жовтень

6.

Організувати серед учнів початкових класів гру-подорож “Стежинами добра і людяності”.

Жовтень

7.

Організувати привітання вчителів зі святом, допомогти в підготовці та проведенні вітального концерту для вчительського колективу.

Жовтень

8.

Організувати та провести для учнів початкових класів фестиваль юних талантів „Надійка”.

Листопад

9.

Підготувати та провести свято з нагоди Дня української армії.

Грудень

10.

Продумати план проведення свят новорічно-різдвяного циклу для учнів 2-8 класів.

Грудень

11.

Допомогти у підготовці та проведенні Новорічних ранків для учнів 2-4 класів.

Грудень

12.

Скласти план організації дозвілля учнів під час новорічних канікул.

Грудень

13.

Підготувати та провести шкільний конкурс колядок та щедрівок «Різдвяна зірка»

Грудень

14.

Організувати та провести шкільний конкурс для дівчаток „Міс Дюймовочка”

Березень

15.

Взяти участь у підготовці та проведенні вітального концерту до свята 8 Березня.

Березень

16.

Взяти участь у підготовці шкільного свята „Юних обдарувань”.

Травень

17.

Взяти участь у підготовці та проведенні свята „Прощавай, початково школо”.

Травень

18.

Взяти участь у підготовці та проведенні Останнього дзвоника.

Травень

19.

Організувати проведення вистав, перегляд кінофільмів, літературно музичних композицій.

Упродовж року

20.

Співпрацювати з туристичними фірмами. Допомагати у проведенні туристично-краєзнавчих екскурсій.

Упродовж року

21.

Проводити агітаційну роботу по охопленню учнів гуртковою роботою.

Упродовж року

22.

Вести облік участі класних колективів у загальношкільних та міських заходах.

Упродовж року

23.

Оформити альбоми традиційних свят у школі.

Упродовж року

24.

Проводити ігри та конкурсні програми для молодших школярів

Упродовж року

25.

Скласти перспективний план роботи комісії на наступний навчальний рік.

Травень

Звіт про роботу комісії «Прав захисту дитини»

Комісія «Прав захисту дитини» працювала регулярно.

У вересні було затверджено план роботи даної комісія на 2015-2016 н.р. Протягом року було здійснено такі перевірки:

- Рейд-перевірка зовнішнього вигляду;

- Рейд-перевірка поведінки у їдальні;

- Перевірка щоденників;

- Рейд-перевірка запізнень на уроки та пропуски.

Крім того було проведенні різноманітні тренінги та конкурси. Результати перевірок та тренінгів було висвітлено у шкільний газеті. Переможців у вище зазначених конкурсах та перевірках нагороджувались на загальношкільних лінійках.

Членами комісії «Прав захисту дитини» був проведений загальношкільний конкурс « Найчистіший клас», де перемогу здобули учні 3-4 та 8 класу.

За 2015-2016 н.р до комісії заяв та клопотань щодо порушень прав учнів не надходило. А це значить, що відносини у родинах учнів, у спілкуванні з вчителями та однолітками доброзичливі та базуються на толерантності.

Кiлькiсть переглядiв: 52